TÜM MEVZUATLAR

E-FATURAVE E-DEFTER UYGULAMALARINA GEÇİŞ ZORUNLULUKLARIHAKKINDA BİLGİLENDİRME DUYURUSU
MEVZUAT SİRKÜLER:30.06.2024/97-1 SGK’NIN UYGULADIĞI TECİL VE TAKSİTLENDİRME USUL VE ESASLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI
VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIKLARI 1 EYLÜL 2024 TARİHİNDEN İTİBAREN KAPATILIYOR ÖZET 161 sayılı BAZICUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİile 1 Eylül 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üz
ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN 31.12.2026 TARİHİNE KADAR ASGARİ SERMAYE TUTARI YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMESİ GEREKİYOR
MÜCBİR SEBEP HALİ İLAN EDİLEN YERLERDEKİ VERGİ DAİRELERİNE BAĞLI MÜKELLEFLER İÇİN 7256 VE 7326 SAYILI KANUNLARDA YER ALAN TAKSİT ÖDEME SÜRELERİ YENİDEN BELİRLENDİ
16111 SAYILI TEŞVİK UYGULAMASINDA USTALIK VE KALFALIK BELGELERİNE YÖNELİK DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ
İŞSİZLİK SİGORTASI PRİM DESTEĞİ USUL VE ESASLARI AÇIKLANDI.
KUR FARKI ZARARLARININ SERMAYE KAYBI VEYA BORCA BATIK OLMA HESAPLAMALARINDA DİKKATE ALINMAMASINA İLİŞKİN SÜRE UZATILDI.
KREDİ BAKİYESİ 50 MİLYON TL ÜZERİNDE OLAN TÜZEL KİŞİLERİN ÖZET DÖVİZ POZİSYONU RAPORU VERİLERİNİ BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜOCAK 2024’E ERTELENDİ.
YABANCILARIN 6111 SAYILI TEŞVİKTEN YARARLANMA DURUMUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI
DEPREM BÖLGESİNDE 5746 SAYILI KANUN KAPSAMINDA İŞVERENLERİN OLAĞANÜSTÜ HAL SÜRESİNCE ÖDEYECEKLERİ SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİNİN TAMAMI HAZİNECE KARŞILANACAKTIR.